หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม รายชื่อสมาชิก
รายชื่อสมาชิก

บริษัท เครือเจิญโภคภัณฑ์ จำกัด
Modern Dyestuffs & Pigment QUANTICO LTD.
Royal Advocates International Ltd.
S&I International Bangkok Office
มชั่น พิคเจอร์ แอสโซซิเอชั่น
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
ทนายความและการบัญชีประเสริฐ ลิ่มประเสริฐและเพื่อน
บริษัท เกษม แอนด์ แอสโซซิเอส จำกัด
บริษัท เกษมกิจ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การลงทุน จำกัด
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท เด็กตร้า เอเซีย จำกัด
บริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
บริษัท เดอะ ยูนิฟายด์ เคาน์เซิล จำกัด
บริษัท เดอะ ลีจิสท์ จำกัด
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซี่ จำกัด
บริษัท เพียงใจธนบุรี จำกัด
บริษัท เรืองไชยยุทธ จำกัด
บริษัท เอซิสแอสโซซิเอทส์ อิเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เอนก แอนด์ บริสชน จำกัด
บริษัท เอสโซ่ จำกัด
ริษัท เฮกเกอร์เมเยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แฟรงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท แลคตาซอย จำกัด
บริษัท แองโกลไทย (กรุงเทพฯ) จำกัด
บริษัท โกดัก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิกเม้นท์ส จำกัด
บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด
บริษัท ไอ. ดี. เอฟ. จำกัด
บริษัท กฎหมายศลย์ ไชยสุต จำกัด
บริษัท กฎหมายอินเตอร์เนท จำกัด
บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท คอมเมอร์เชียลเทรดมาร์คเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คัวช่าลอว์ออฟฟิศ จำกัด
บริษัท คูแดร์ บราเธอร์ส จำกัด
บริษัท จอห์นสัน สโต๊คส์ แอนด์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน จำกัด
บริษัท จาร์ดีนแมธทีสัน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชวลิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
บริษัท ชินเดช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซาทาชิ แอนด์ ซาทาชิ จำกัด
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด
บริษัท ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด
บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด
บริษัท ดูปองต์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสมัครและเพื่อน จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ธรรมวิทย์ทนายความ จำกัด
บริษัท นทีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท นิรมิตรสากล จำกัด
บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) (มหาชน) จำกัด
บริษัท บริสตอล ไมเยอร์ จำกัด
บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แอสโซซิเอทส์ จำกัด
บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (ฝ่ายกฎหมาย)
บริษัท บุญชูอินเตอร์เนชั่นแนลและสหาย จำกัด
บริษัท บุญสมและมาโนช ทนายความ จำกัด
บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท มารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยนคาร์ไบด์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ลอว์พลัส จำกัด
บริษัท ลิ่วมโนมนต์ ทนายความ
บริษัท ลีวายสเตราลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จำกัด
บริษัท วิดง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด
บริษัท วิสิฐล็อค เทคโนโลยี (2001) จำกัด
บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด
บริษัท ศักดิ์ศรีทนายความและบัญชี
บริษัท สมภพ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ออฟฟิศ จำกัด
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
บริษัท สัตยพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
บริษัท สำนักกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด
บริษัท อเนก แอนด์ บริสชน จำกัด
บริษัท อนันต์การบัญชี
บริษัท อภิสิทธิ์แอนด์อัลลายน์แอนซ์ จำกัด
บริษัท อัพจอห์น จำกัด
บริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด
บริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัดในเครือบริษัทอาร์.เอส. จำกัด (มหาชน)
มิกิ เปเต้นท์ แอนด์ เทรดมาร์ค ลอว์ ออฟฟิศ
สมาคมการค้าผุ้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA)
สำนักกฎหมาย นที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สำนักกฎหมายศาสตราจารย์กำธร พันธลาภ จำกัด
สำนักงาน เอฟ. อี. ชิลลิก (กรุงเทพฯ)
สำนักงาน ลอว์ แอนด์ โซลิซิเตอร์ส จำกัด
สำนักงาน ศิริวัฒน์ (2515) จำกัด
สำนักงาน สมนึก และสุธีทนายความ
สำนักงาน สยามสแน็ค จำกัด
สำนักงาน สัตยะพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส
สำนักงาน อรุณเภสัชตรา 5 กระติกน้ำ จำกัด
สำนักงานเทพศรีหริศทนายความ
สำนักงานเฟิสท์การบัญชี
สำนักงานเภาแอนด์แอสโซซิเอทส์ ลอว์ออฟฟิซ
สำนักงานกฎหมาย เอเบิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล เปเต้นท์
สำนักงานกฎหมาย ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน
สำนักงานกฎหมาย สัก กอแสงเรือง
สำนักงานกฎหมาย หลุยส์. พี. เลียวโนเวลส์ จำกัด
สำนักงานกฎหมายเดชอุดมแอนด์แอสโซซิเอทส์
สำนักงานกฎหมายกฤษณะ มองลักษณ์
สำนักงานกฎหมายดำรงธรรม
สำนักงานกฎหมายนิติสรณ์
สำนักงานกฎหมายบรรจง และวิทยา
สำนักงานกฎหมายมงคลนาวิน จำกัด
สำนักงานกฎหมายสยามพรีเมียร์
สำนักงานกฎหมายสันติราษฎร์
สำนักงานกฏหมายอังกูรและเทอดธรรม
สำนักงานจักรพรรดิทนายความ
สำนักงานชุบและเพื่อน
สำนักงานทนายความ คัวช่า
สำนักงานทนายความ ภักดี ยงวณิชย์
สำนักงานทนายความดนัยและเพื่อน
สำนักงานบำรุง สุวิชา อภิศักดิ์
สำนักงานบุญส่งการบัญชี
สำนักงานประชานิติทนายความ
สำนักงานปุญยฤทธิ์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานสยามการบัญชีและกฎหมาย
สำนักงานสิทธิโชค ศรีเจริญ
ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
ห้างหุ้นส่วน พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษา

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558