หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
# รายการหัวเรื่อง
21 ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนา “แนวทางปรับคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัย”
22 งานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด IP Mart Award 2009
23 โครงการ IP Mart Award 2009
24 พิธีเปิดโครงการ "Database Treasure Mining อัศจรรย์ขุมทรัพย์ข้อมูลซอฟต์แวร์"
25 งานสัมมนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 28 กรำฎาคม 2552
26 งานสัมมนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 15 กรำฎาคม 2552
27 สมาคมฯ ขอเรียนเชิญประชุมสามัญประจำปี 2552
28 ความล่าช้าในการออกสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
29 ประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 7 (IP Fair 2009)
30 ขอให้พิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรม JPO/IPR Training Program 2009
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ1234ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 3 จาก 4

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558