หน้าแรก
ลิขสิทธิ : ร่างพระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

ร่างพระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และสิทธินักแสดง พ.ศ. ...

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ร่างพระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง พ.ศ. ….. Administrator 2432
2 หมวด 1 บททั่วไป Administrator 2172
3 หมวด 2 การขึ้นทะเบียนองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดง Administrator 2574
4 หมวด 3 สิทธิและหน้าที่องค์กรจัดเก็บ Administrator 2262
5 หมวด 4 คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง Administrator 2279
6 หมวด 5 หลักปฏิบัติขององค์กรจัดเก็บ Administrator 1853
7 หมวด 6 การเลิกองค์กรจัดเก็บ Administrator 1937
8 หมวด 7 การชำระบัญชี Administrator 2209
9 หมวด 8 กองทุนบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และสิทธินักแสดง Administrator 2601
10 หมวด 9 บทกำหนดโทษ Administrator 3631
 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558